FAST AND RELIABLE SERVICE FOR YOUR PROJECT OR A QUICK FIX, WE DO IT ALL!

BYTOVÁ VÝSTAVBA
POLYFUNKČNÉ OBJEKTY

Voľné pracovné pozície

TESÁR

 • Stavba a oprava montovateľných debnení, základov, prekladov, pilierov a stropov
 • Participovanie na zakladaní stavieb, plnenie úloh spojených so zakladaním stavieb
 • Čítanie technickej výkresovej dokumentácie
 • Skúsenosti so systémom debnenia PERI , DOKA ..
 • Skúsenosti s monolitickými systémami
 • Kontrola, rozdeľovanie, čistenie materiálu na šalovanie
 • Stavanie upevnení a upevňovacích zariadení

MURÁR

 • Čítanie technickej a projektovej dokumentácie
 • Príprava betónu, malty, cementu a iných stavebných materiálov.
 • Rezanie a skracovanie tehál, panelov, muriva a iných stien na požadovanú veľkosť.
 • Vkladanie izolácií proti pôsobeniu vlhkosti a tepla
 • Dokončovanie stavebných prác v interiéroch a exteriéroch stavieb.
 • Dodržiavanie požadovanej kvality vykonaných prác.
 • Kontrola rovnosti stien pomocou murárskej laty s vodováhou

ŽELEZIAR

 • Železiarske práce podľa pokynov stavbyvedúceho
 • Pozahýnanie železa
 • Viazanie železa podľa výkresu
 • Čítanie výkresovej dokumentácie
 • Príprava, spracovanie a zhotovovanie výstuže strihaním, ohývaním ocele, železa.
 • Pomocné prípravné práce na stavbe

ŽERIAVNIK

 • Riadenie, obsluhovanie a manipulovanie so žeriavom alebo inými zdvíhacími zariadeniami spoločnosti.
 • Presúvanie a dvíhanie ťažkých a nadrozmerných bremien a materiálu pomocou žeriavu alebo iného zdvíhacieho zariadenia.
 • Zaisťovanie bezpečnosti žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia pri používaní, ale aj po použití s ohľadom na poveternostné podmienky.
 • Vykonávanie základnej údržby a kontroly technického stavu žeriavov a zdvíhacích zariadení.
 • Prísne dodržiavanie BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci).
 • Vedenie evidencie o prevádzke žeriavu alebo zdvíhacieho zariadenia.

INFORMUJTE SA NA:

Tel: +421 918864662

SK: +421 915 524887

DE: +49 157 89731237