Kaufland Weinsberg

Výstavba: 2017

Veľkosť projektu: 250.000 EUR